Autopatie či auto-PATOLOGIE dnešní doby?

Jiří Krutina

Poznámka

Následující esej se zabývá tvrzeními, výchozími přesvědčeními a předpoklady “nové” alternativní podoby léčení, která se současně odkazuje na “starobylou” moudrost lidstva.

Studie se zabývá tímto “léčením” ve vztahu k základním otázkám toho, co je vědomí, kdo jsme, těla, zdraví a nemoci, které jsou součástí mého dlouhodobého meditativního zkoumání a zájmu.

Jelikož se sám zabývám tím, co dané metody slibují – byť jak si ukážeme s jinými “výsledky” a vycházím ze zcela jiných prvotních zkušeností nás samých, nemocí a světa kolem nás, vyjadřuji se právě z tohoto širšího kontextu, v kterém se nachází i sama autopatie a její stoupenci.

Pokračování textu Autopatie či auto-PATOLOGIE dnešní doby?