Smutné smuteční oznámení

Jiří Krutina

V následujícím komentáři se vyjadřuji k obsahu zprávy, komunikovaným tvrzením a jejímu duchu, tak jak jí zveřejnili přátelé Jiřího Vacka. Tedy výhradně z pohledu metafyzických otázek, které nastiňují. Snaha tomuto komentáři dávat jiný smysl, je jen snahou vyhnout se přímé konfrontaci otázek, které toto “smuteční oznámení” “přátel Jiřího Vacka” nastiňuje.

S bolestí v srdci vám oznamujeme, že dne 27. dubna 2021 nás opustil náš milovaný Mistr Jiří Vacek.

Život na zemi v její hmotné úrovni je pouze krátkým časovým úsekem naší existence. Existovali jsme před ním a existujeme i po něm.

Pokračování textu Smutné smuteční oznámení

Jirko, vše je naprosto dobře, i když si to někdy špatně interpretujeme

Jiří Krutina

Rozloučení s Jiřím Vackem

“Špatně, vše je špatně”

Během našeho výzkumného pobytu v Peru nás kontaktovala Evina maminka, Miluška, s tím, že s jejím otcem Jirkou je to vážné a že ona už je takřka vyčerpaná starostí o něj, neboť vyžaduje stálou péči, včetně noci. Během jedné z ceremonií jsem jej i vnímal a získal jasné přesvědčení, že odchází. Po posouzení celé situace a volání Milušky “o pomoc” jsme se rozhodli s Evou vrátit nejbližším možným letem zpět, takřka o celý měsíc dříve, abychom byli Milušce i Jirkovi případně po ruce, byť jsme věděli, že je o ně jinak postaráno jeho uctívateli a přáteli. Nicméně v období jeho odchodu jsme cítili za potřebné být s ním ve spojení a případně pomoci Evině mámě. Po návratu jsme v povinné karanténě, přestože máme za sebou několik testů s negativními výsledky. Při minulé návštěvě u našich jsme se nesměli Jirky při rozloučení ani dotknout, když je prý tady ta infekce, tak jsme respektovali jejich způsob “sterilního” života. 

Pokračování textu Jirko, vše je naprosto dobře, i když si to někdy špatně interpretujeme

Vymeditovaná schizofrenie o jediném „božském Já“ jako učení Jiřího Vacka

Jiří Krutina

Kritický komentář k článku:

https://www.pratelejirihovacka.cz/clanky/nauka—praxe/nejsou-dve-ja.html

Dalším velmi nebezpečným přesvědčením, které hlásá realizátor „božského Já“, je, že prý existuje jenom jedno Já!!!

Dokonce ve svém článku tvrdí, že já světce i vraha je jedno jediné Já!!! Cituji: Nejsou dvě Já, ale pouze jedno jediné Já, ať se jedná o vraha či světce. Hledat jiné, lepší Já, znamená věřit v existenci více Já.!!!!!!

Takže subjektivní kvalita prožívaného jáství vraha, který vraždí druhé a světce, spočívajícího ve své duchovní podstatě, je STEJNÉ podle Jiřího Vacka! Toto přesvědčení má Jiřího Vacka přesvědčovat, že je možné lhát, klamat, manipulovat, sexuálně zneužívat druhé, vraždit, vykořisťovat je, a pokud jsme tím jedním jediným „božským Já“, tak je vše stejné???!!! Co to je za blá-boly a ducha, který toto dokáže tvrdit a ještě vše vydávat za „duchovní nauku“?

Pokračování textu Vymeditovaná schizofrenie o jediném „božském Já“ jako učení Jiřího Vacka

Vědomí NENÍ „princip uvědomovací“ ega či Já, ale PRVOTNÍ PRINCIP všeho, co je a může být

Jiří Krutina

Kritický komentář k článku:

https://www.pratelejirihovacka.cz/clanky/nauka—praxe/vedomi-je-princip-uvedomovaci.html

Spisovatel Jiří Vacek, vydávající své deformované vnímání skutečnosti, vlivem dlouhodobě pěstované disociace od těla, za „poznání božského Já“, tvrdí, že „vědomí“ je něco, co patří našemu egu (já), tedy, že jde o pouhou schopnost být si vědom.

Ano, to je vrozeností vědomí jako takového a je nám vědomím také zprostředkována, nicméně vědomí samo je více než schopnost být si vědom, která je propůjčena egu (já), ale jde o PRVOTNÍ PRINCIP všeho jako takový. To je základní charakteristika vědomí jako takového.

Pokračování textu Vědomí NENÍ „princip uvědomovací“ ega či Já, ale PRVOTNÍ PRINCIP všeho, co je a může být